Remont Krakowskiej

Widok jadąc od Tarnowa w kierunku Zgłobic