Powrót rozkładu jazdy autobusów

Od jutra czyli 15 czerwca, przywrócony zostaje w dni robocze normalny rozkład jazdy, wyjątek stanowią tylko kursy zaznaczone jako “W” – czyli nie kursują w czasie wakacji, to oznaczenie będzie również aktualne od jutra.